Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo ZEO-MEDIC d.o.o. iz Beograda, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.srbijashopzeo-medic.co.rs

 

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.aura.co.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva ZEO-MEDIC d.o.o., Beograd, ul. Aleksandra Petrovića 25, mat.br. 07750714, PIB: 102008372, Tel.: +381 11 37 53 687,  www.srbijashopzeo-medic .co.rs  adresa za izjavljivanje reklamacije je webshop@srbijashopzeo-medic.co.rs
– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.srbijashopzeo-medic.co.rs
– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.srbijashopzeo-medic.rs  smatra prodajom na daljinu.
– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.srbijashopzeo-medic.co.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
– da se saobraznost robe u ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal; Cene na portalu izražene su u dinarima (RSD) sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV). 
– kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe Post Express, na način kako je to definisano ovde.
– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.zeo-medic.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe; 
– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prod